PROJECTE BLOG 2014 M22

MISCELANIUS 14.22


PROJECTE BLOG 2014 R17

RELLOTGE 14.17

PROJECTE BLOG 2014 O22

OMBRA 14.32

IHF TROPHY ANDORRA 2014


RECORDATORI - GRACIES

© Maria Núria MorenoCendros.
Es permet la citació i els extractes d'aquest bloc si se'n fa constar la procedència. Per a qualsevol altre ús, caldrà l'autorització escrita de l'autora. 
Se permite la citación y los extractos de este blog si se hace constar la procedéncia. Para otros usos es necesaria la autorización escrita de la autora. 
Thequotation and extracts of this blog is allowed if the origin is stated. For ather uses the autorization of the author is needed.